تصاویر دومین روز برف روبی و بازگشایی راهها و مسیرهای بخش عمارلو ( مسیر رفت به پارودبار زردکش – زکابر – گورد) ۹۳/۱۲/۲

Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/ammarlou/domains/ammarlou.ir/public_html/wp-content/plugins/bottom-of-every-post/bottom_of_every_post.php on line 32

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر دومین روز برف روبی و بازگشایی راهها و مسیرهای بخش عمارلو (مسیر رفت به پارودبار – زردکش – دشت رز – زکابر – گورد) یکشنبه  ۹۳/۱۲/۳

بعد از بارش برف سنگین در روزهای جمعه و شنبه ( اول و دوم اسفند ۹۳) بخشداری عمارلو علاوه بر هماهنگی و اطلاع رسانی به همراه سایر ادارات و نهادهای امدادی و خدماتی؛ اقدام به برف روبی و بازگشایی مسیرهای شهر جیرنده و سطح بخش عمارلو نمود که ضمن تشکر از کلیه ادارات و نهادها و مردم صبور، زحمتکش و مهمان نواز بخش عمارلو، تصاویر گوشه هایی از عملیات بازگشایی را در طی سه عنوان در این پایگاه آورده ایم.

لازم به ذکر است بعلت مسدود بودن راهها، قطعی ارتباطات و … به تصاویر عملیات بازگشایی سایر مسیرها و روستاها دسترسی نداشتیم که در صورت وصول تصاویر و گزارش مربوطه، آنها را نیز انعکاس خواهیم داد.

Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (1)

Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (2) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (3) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (4) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (5) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (6) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (7) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (8) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (9) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (10) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (11) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (12) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (13) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (14) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (15) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (16) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (17) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (18) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (19) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (20) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (21) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (22) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (23) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (24) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (25) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (26) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (27) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (28) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (29) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (30) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (31) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (32) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (33) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (34) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (35) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (36) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (37) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (38) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (39) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (40) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (41) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (42) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (43) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (44) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (45) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (46) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (47) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (48) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (49) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (50) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (51) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (52) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (53) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (54) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (55) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (56) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (57) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (58) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (59) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (60) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (61) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (62) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (63) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (64) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (65) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (66) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (67) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (68) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (69) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (70) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (71) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (72) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (73) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (74) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (75) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (76) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (77) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (78) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (79) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (80) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (81) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (82) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (83) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (84) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (85) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (86) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (87) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (88) Bazgoshaiee Parudbar Be Govaed (89)

  

نوشته شده توسط umran در دوشنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۵:۴۰ ب.ظ

دیدگاه


3 + 3 =