بازگشت صندوق های اخذ رای و مراحل تجمیع آرای انتخابات بخش عمارلو – ۷ و ۹۴/۱۲/۸

Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /home/ammarlou/domains/ammarlou.ir/public_html/wp-content/plugins/bottom-of-every-post/bottom_of_every_post.php on line 32
bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (8)

 

 

 

 

 

 

bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (0) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (1) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (2) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (3) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (4) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (5) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (6) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (7) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (8) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (9) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (10) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (11) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (12) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (13) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (14) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (15) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (16) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (17) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (18)bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (39).JPG bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (19) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (20) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (21) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (22) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (23) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (24) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (25) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (26) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (27) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (28) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (29) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (30) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (31) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (32) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (33) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (34) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (35) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (36) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (37) bazghasht sandogh ha va tajmie araye bakhsh ammarlou 7 va 8-12-94 (38)

  

نوشته شده توسط umran در یکشنبه, ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۸:۵۸ ب.ظ

دیدگاه


+ 3 = 11